Happiest Minds

บทความเกี่ยวกับเรื่อง ธรรมะ บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น บทสวดมนต์แผ่เมตตา หรือว่าจะเป็นวิดีโอฝึกทำสามาธิ ให้มีศีล มีสมาธิ ทำจิตใจให้แข็งแกร่ง ก้าวผ่านช่วงชีวิตที่ประสบปัญหาด้วยธรรมะ

 

ชุมนุมเทวดา
Happiest Minds

ชุมนุมเทวดา – สวดเจ็ดตำนาน สะรัชชัง สะเสนัง บทอัญเชิญเหล่าเทพเทวดา

ชุมนุมเทวดา สวดเจ็ดตำนาน สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตังนุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ สัคเค กาเม จะ รูเป […]

บทสวดมนต์
Happiest Minds

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฉบับบาลี

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฉบับบาลี ต่อไปนี้จะเป็นบทสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดมนต์ทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมบารมีให้ตนเอง สำรวมกาย สำรวมใจ ตั้งจิตอธิฐานระนมมือขึ้นเพื่อว่าตามเสียงสวดมนต์นี้ บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,

อิติปิโส 108 จบ ต่อชะตา สวดเท่าอายุเพิ่มอีก 1 จบ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี
Happiest Minds

อิติปิโส 108 จบ ต่อชะตา สวดเท่าอายุเพิ่มอีก 1 จบ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี

บทสวดมนต์ อิติปิโส​ ว่ากันว่าเป็นพระคาถาป้องกันภัยอันศักดิ์สิทธิ์ ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเป็นอีกหนึ่งคาถาป้องกันภัย ช่วยต่อชะตา เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติและสวดอยู่เป็นประจำ   อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ

Scroll to Top