คาถามหาเสน่ห์ ใจอ่อน เพื่อให้คนรักใจอ่อนและยอมทำตามที่คุณขอร้อง

คาถามหาเสน่ห์ ใจอ่อน เพื่อให้คนรักใจอ่อนและยอมทำตามที่คุณขอร้อง

อยากให้คนรักหรือใครก็ตาม ทำทุกอย่างตามใจคุณดังที่คุณขอร้อง ให้ท่อง คาถามหาเสน่ห์ ใจอ่อนก่อนที่จะพูดคุยกับเขาเหล่านั้น เพื่อให้เขาใจอ่อนและยอมทำตามที่คุณขอร้อง

 

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvSs4tMb3Ko

 

คาถานี้จะได้ผลหรือไม่ก็อยู่ที่ความเชื่อความศัทธาในตัวท่านเองค่ะ หากเรามีความเชื่อและความศัทธาทุกอย่างย่อมเป็นไปได้เสมอ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มา : https://www.setoffsoon.com/love-chanting/

Scroll to Top