บทสวดมนต์ ไต่ซือไต่ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม 观音 บูชาเสริมลาภ ให้ชีวิตราบรื่น

บทสวดมนต์ ขอพรพระแม่กวนอิม ไต่ซือไต่ปุย 观音 บูชาเสริมลาภ ให้ชีวิตราบรื่น  นำโม...