ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ

10 Relationships ความสัมพันธ์ของคุณอยู่รูปแบบใด
Relationship

10 Relationships ความสัมพันธ์ของคุณอยู่รูปแบบใด

รูปแบบของความสัมพันธ์ (Relationships) นั้นมีอยู่ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งในแต่ละคูก็ล้วนมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นฐานปัจจัยของการดำเนินชีวิต ข้อมูลในบทความต่อไปนี้ได้นำเสนอแระเภทความสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ เพื่อให้คุณได้เข้าใจความรักความสัมพันธ์ของตัวเองและผู้คนในสังคมรอบข้างมากขึ้น เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณอยู่รูปแบบใด จะไปต่อหรือพอแค่นี้ ไปทำความรู้จักทั้ง 10 รูปแบบความสัมพันธ์พร้อมกันได้ที่นี่ค่ะ MONOGAMOUS (โมโนกามูส) OPEN RELATIONSHIP (โอเพ่น รีเลชั่นชิพ) POLYAMOROUS (โพลี่เอมูลัส) DOMINANT AND SUBMISSIVE […]

14 สัญญานเตือน ความสัมพันธ์ ที่แย่ Toxic Relationship
Relationship

14 สัญญานเตือน ความสัมพันธ์ ที่แย่ Toxic Relationship

Toxic Relationship คืออะไร? Toxic Relationship คือ ความสัมพันธ์ ที่อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ที่คุณทั้งคู่รู้สึกเหนื่อย บั่นทอน ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกัน จนทำให้เกิดความรู้สึกเฉยชาในพฤติกรรมของอีกฝ่าย จนทำให้บางครั้งอาจใช้คำพูดสาดเสียเทเสียให้แก่กันเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดจากการพูดประชดประชัน ซึ่งสาเหตุนั้นอาจมาจากหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านตัวบุคคล ด้านความสัมพันธ์ รวมถึงสภาพแวดล้อม เมื่อความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามดังที่คาดหวังจึงเป็นสาเหตุให้คู่รักเริ่มแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่รุนแรงต่อกัน ไม่ว่าจะเป็น

Scroll to Top