คเณศิลป์

#พระพิฆเนศ #ganeshsongs #ganeshsong #ganeshaarti #ganeshbhajan #ganeshchaturthi
Happiest Minds

เพลงสวดบูชา พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ

เพลงสวดบูชา พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ความรู้เรื่องการสวดมนต์ขอพร พระพิฆเนศ การสวดบูชาพระพิฆเนศ นั้น เนื่องจากมีอยู่หลายบทท่านสามารถสวดด้วยบทใดก็ตามที่ท่านได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบทสวดแบบสั้นๆ เพียงบรรทัดเดียว (เช่น โอม ศรี คเณศายะนะมะฮา, โอม เอกทันตะ ยะนะมะฮา, โอม เหรัมภะ ยะนะมะฮา ฯลฯ) […]

บูชาพระพิฆเนศ คเณศา มนตร เสียงสวดดั้งเดิมแบบอินเดีย
Happiest Minds, Uncategorized

บูชาพระพิฆเนศ คเณศา มนตรา เสียงสวดดั้งเดิมแบบอินเดีย

บทสวด บูชาพระพิฆเนศ เสียสวดดั้งเดิมแบบอินเดียโบราณ   Ganesha Mantra  โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเดพ กาจะนานัม ภูตะกะนาดิเสวะตัม กะปิตะจัมปู ผะละจารุภักษะณัม อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม นะมามิ

Scroll to Top