ท้องอืด แน่นท้อง อย่าปล่อยทิ้งไว้อาจเสี่ยงโรคนี้
Health

ท้องอืด แน่นท้อง อย่าปล่อยทิ้งไว้อาจเสี่ยงโรคนี้

ด้วยการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ทำให้เกิดการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลา หรืออาจกินหนักในมื้อเดียว ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เกิดอาหาร ท้องอืด ท้องแน่น อาหารไม่ย่อย ขับถ่ายไม่สะดวก ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร และซื้อยามารับประทานเอง แต่ในความจริงแล้วอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคนิ่วในถุงดีก็เป็นได้ รู้จักโรคนิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในถุงน้ำดี (Gall Stone) เป็นโรคในระบบทางเดินน้ำดีที่พบได้บ่อย เกิดจากการตกตะกอนของหินปูนหรือคอเลสเตอรอลในน้ำดี โดยก้อนนิ่วที่ตกตะกอนอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ จำนวนตั้งแต่หนึ่งก้อนไปจนถึงหลายร้อยก้อน หากปล่อยให้อักเสบหรือติดเชื้อก็อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ นิ่วจากคอเลสเตอรอล (Cholesterol Stones) อาจเป็นสีเหลือง […]