ทำวัตร

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
Happiest Minds

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า แปล บาลี – ไทย วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า แปล บาลี – ไทย วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี เสียง บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสวดมนต์ตอนเช้าเพื่อจิดอันผ่อนใส สร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิต คำบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, […]

บทสวดมนต์
Happiest Minds

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฉบับบาลี

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฉบับบาลี ต่อไปนี้จะเป็นบทสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดมนต์ทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมบารมีให้ตนเอง สำรวมกาย สำรวมใจ ตั้งจิตอธิฐานระนมมือขึ้นเพื่อว่าตามเสียงสวดมนต์นี้ บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,

Scroll to Top