บทสวดมนต์
Happiest Minds

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฉบับบาลี

บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ฉบับบาลี ต่อไปนี้จะเป็นบทสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดมนต์ทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมบารมีให้ตนเอง สำรวมกาย สำรวมใจ ตั้งจิตอธิฐานระนมมือขึ้นเพื่อว่าตามเสียงสวดมนต์นี้ บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม, […]