บทสวดบูชาพระพิฆเณศ

#พระพิฆเนศ #ganeshsongs #ganeshsong #ganeshaarti #ganeshbhajan #ganeshchaturthi
Happiest Minds

เพลงสวดบูชา พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ

เพลงสวดบูชา พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ความรู้เรื่องการสวดมนต์ขอพร พระพิฆเนศ การสวดบูชาพระพิฆเนศ นั้น เนื่องจากมีอยู่หลายบทท่านสามารถสวดด้วยบทใดก็ตามที่ท่านได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบทสวดแบบสั้นๆ เพียงบรรทัดเดียว (เช่น โอม ศรี คเณศายะนะมะฮา, โอม เอกทันตะ ยะนะมะฮา, โอม เหรัมภะ ยะนะมะฮา ฯลฯ) […]

Happiest Minds

บทสวดพระพิฆเนศ สวดอัญเชิญและบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดพระพิฆเนศ สวดอัญเชิญและบูชาพระพิฆเนศ บทสวดพระพิฆเนศ ใช้สวดอัญเชิญและบูชาเทพพระพิฆเนศ เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องต่างๆ ที่ท่านพึงปราถนา และควรปฏิบัติให้ได้ทุกวัน จะเป็นสิริมงคลยิ่ง   โอม ศรีคเณศายะ นะ มะ ฮา 3 จบ ขอบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสำเร็จในทุกทาง เทอญ

Scroll to Top