Tagged: บทสวดมนต์ก่อนนอน แก้กรรม

คาถามหาเสน่ห์ ใจอ่อน

คาถามหาเสน่ห์ ใจอ่อน เพื่อให้คนรักใจอ่อนและยอมทำตามที่คุณขอร้อง

คาถามหาเสน่ห์ ใจอ่อน เพื่อให้คนรักใจอ่อนและยอมทำตามที่คุณขอร้อง อยากให้คนรักหรือใครก็ตาม ทำทุกอย่างตามใจคุณดังที่คุณขอร้อง...

คาถามัดใจ

คาถามหาเสน่ห์ คาถามัดใจ ชายคนรักให้นึกถึงเรา สวดทุกคืนก่อนนอน

คาถามหาเสน่ห์ คาถามัดใจ คาถามัดใจ นี้ใช้สำหรับสวดภาวนาในเวลาก่อนนอน จะช่วยทำให้คนที่เรารักคิดถึงเรา...

บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตา ให้ตัวเอง อุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร พร้อมคำอ่าน

บทแผ่เมตตา ให้ตัวเองอุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร พร้อมคำอ่าน สำหรับท่านผู้ที่สวดมนต์ บทแผ่เมตตา...

มงคลจักรวาลใหญ่

มงคลจักรวาลใหญ่ สวดสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองได้ครอบจักรวาล ทั้งการเงิน การงาน ความรัก

มงคลจักรวาลใหญ่ บทสวดมนต์ สวดสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองได้ครอบจักรวาล ทั้งการเงิน การงาน...