บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
Happiest Minds

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า แปล บาลี – ไทย วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า แปล บาลี – ไทย วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี เสียง บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสวดมนต์ตอนเช้าเพื่อจิดอันผ่อนใส สร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิต คำบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, […]