บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌 เป็นบทสวดมนต์จีน ที่ชาวพุทธใช้สวดเพื่อสรรเสริญพระคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม เชิญรับฟังเสียงสวดทำนองไพเราะพร้อมทั้งเนื้อบาบทสวดและความหมายด้านล่างนี้
Happiest Minds

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌 เป็นบทสวดมนต์จีน ที่ชาวพุทธใช้สวดเพื่อสรรเสริญพระคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม เชิญรับฟังเสียงสวดทำนองไพเราะพร้อมทั้งเนื้อบาบทสวดและความหมายด้านล่างนี้   普門品頌 (โพวมึ้งพิน) 世 尊 妙 相 具 我 今 重 問 彼 ซือ จุน […]