Tagged: สวดมนต์ก่อนนอน สรภัญญะ

คาถามหาเสน่ห์ ใจอ่อน

คาถามหาเสน่ห์ ใจอ่อน เพื่อให้คนรักใจอ่อนและยอมทำตามที่คุณขอร้อง

คาถามหาเสน่ห์ ใจอ่อน เพื่อให้คนรักใจอ่อนและยอมทำตามที่คุณขอร้อง อยากให้คนรักหรือใครก็ตาม ทำทุกอย่างตามใจคุณดังที่คุณขอร้อง...

คาถามัดใจ

คาถามหาเสน่ห์ คาถามัดใจ ชายคนรักให้นึกถึงเรา สวดทุกคืนก่อนนอน

คาถามหาเสน่ห์ คาถามัดใจ คาถามัดใจ นี้ใช้สำหรับสวดภาวนาในเวลาก่อนนอน จะช่วยทำให้คนที่เรารักคิดถึงเรา...

มงคลจักรวาลใหญ่

มงคลจักรวาลใหญ่ สวดสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองได้ครอบจักรวาล ทั้งการเงิน การงาน ความรัก

มงคลจักรวาลใหญ่ บทสวดมนต์ สวดสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองได้ครอบจักรวาล ทั้งการเงิน การงาน...