Tagged: แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตา ให้ตัวเอง อุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร พร้อมคำอ่าน

บทแผ่เมตตา ให้ตัวเองอุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร พร้อมคำอ่าน สำหรับท่านผู้ที่สวดมนต์ บทแผ่เมตตา...

บทแผ่เมตตา

เสียงสวดมนต์ บทแผ่เมตตา กรวดน้ำ ฟังให้เป็นประจำเพื่อหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร

เสียงสวดมนต์ บทแผ่เมตตา กรวดน้ำ ฟังให้เป็นประจำเพื่อหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร เสียงสวดมนต์...