9 ประโยชนน์หลักๆ จากการฝึก โยคะเพื่อสุขภาพ
Health

9 ประโยชนน์หลักๆ จากการฝึก โยคะเพื่อสุขภาพ

9 ประโยชนน์หลักๆ จากการฝึก โยคะเพื่อสุขภาพ ในการฝึกโยคะนั้น นอกจากคุณจะได้ประโยชน์ทางกายภาพเเล้ว โยคะเพื่อสุขภาพ ยังมีส่วนในการส่งผลต่อความคิดเเละจิตใจ ซึ่งในระหว่างที่คุณฝึกล้ามเนื้อนั้นโยคะยังทำให้คุณได้ในส่วนของการฝึกหายใจ การทำสมาธิ และท่วงท่าที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและลดความเครียด ถือเป็นวิธีการสร้างสติและสมาธิที่เป็นที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ไปดูกันว่า 9 สิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นกับระบบการทำงานของร่างกายจากการฝึกโยคะนั้นมีอะไรบ้าง ช่วยลดความเครียด จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าในการฝึกโยคะนั้นสามารถลดการหลั่งคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดเบื้องต้นได้ การฝึกโยคะอยู่เป็นประจำในระยะเวลา […]