14 สัญญานเตือน ความสัมพันธ์ ที่แย่ Toxic Relationship
Relationship

14 สัญญานเตือน ความสัมพันธ์ ที่แย่ Toxic Relationship

Toxic Relationship คืออะไร? Toxic Relationship คือ ความสัมพันธ์ ที่อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ที่คุณทั้งคู่รู้สึกเหนื่อย บั่นทอน ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกัน จนทำให้เกิดความรู้สึกเฉยชาในพฤติกรรมของอีกฝ่าย จนทำให้บางครั้งอาจใช้คำพูดสาดเสียเทเสียให้แก่กันเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดจากการพูดประชดประชัน ซึ่งสาเหตุนั้นอาจมาจากหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านตัวบุคคล ด้านความสัมพันธ์ รวมถึงสภาพแวดล้อม เมื่อความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามดังที่คาดหวังจึงเป็นสาเหตุให้คู่รักเริ่มแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่รุนแรงต่อกัน ไม่ว่าจะเป็น […]