10 Relationships ความสัมพันธ์ของคุณอยู่รูปแบบใด
Relationship

10 Relationships ความสัมพันธ์ของคุณอยู่รูปแบบใด

รูปแบบของความสัมพันธ์ (Relationships) นั้นมีอยู่ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งในแต่ละคูก็ล้วนมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นฐานปัจจัยของการดำเนินชีวิต ข้อมูลในบทความต่อไปนี้ได้นำเสนอแระเภทความสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบ เพื่อให้คุณได้เข้าใจความรักความสัมพันธ์ของตัวเองและผู้คนในสังคมรอบข้างมากขึ้น เคยถามตัวเองหรือไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณอยู่รูปแบบใด จะไปต่อหรือพอแค่นี้ ไปทำความรู้จักทั้ง 10 รูปแบบความสัมพันธ์พร้อมกันได้ที่นี่ค่ะ MONOGAMOUS (โมโนกามูส) OPEN RELATIONSHIP (โอเพ่น รีเลชั่นชิพ) POLYAMOROUS (โพลี่เอมูลัส) DOMINANT AND SUBMISSIVE […]