สัพพมงคลคาถา | ภะวะตุสัพ บทสวดเมตตา ให้พร พร้อมคำแปล

สัพพมงคลคาถา | ภะวะตุสัพ บทสวดเมตตา ให้พร พร้อมคำแปล ภวตุ สพฺพมงฺคลํขอ  สรรพมงคลจงมีแก่ท่าน รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา

You may also like...