Tagged: กวนอิมพันมือ

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌 เป็นบทสวดมนต์จีน ที่ชาวพุทธใช้สวดเพื่อสรรเสริญพระคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม เชิญรับฟังเสียงสวดทำนองไพเราะพร้อมทั้งเนื้อบาบทสวดและความหมายด้านล่างนี้

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌 เป็นบทสวดมนต์จีน ที่ชาวพุทธใช้สวดเพื่อสรรเสริญพระคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม เชิญรับฟังเสียงสวดทำนองไพเราะพร้อมทั้งเนื้อบาบทสวดและความหมายด้านล่างนี้...