Category: Happiest Minds

บทความเกี่ยวกับเรื่อง ธรรมะ บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น บทสวดมนต์แผ่เมตตา หรือว่าจะเป็นวิดีโอฝึกทำสามาธิ ให้มีศีล มีสมาธิ ทำจิตใจให้แข็งแกร่ง ก้าวผ่านช่วงชีวิตที่ประสบปัญหาด้วยธรรมะ

 

ดวงปี 2565 สำหรับ 12 ราศี โดย หมอลักษณ์ ฟันธง 0

ดวงปี 2565 ดูดวง 12 ราศี โดย หมอลักษณ์ ฟันธง

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงปี 2565 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อการวางแผนการดำเนินชีวิตในปีนี้เราจะพาทุกท่านไปอัพเดทดวงชะตา...

คาถาพระสุนทรีวาณี สร้างปัญญาบารมี เกิดสติในการเรียนรู้ 0

คาถาพระสุนทรีวาณี สร้างปัญญาบารมี เกิดสติในการเรียนรู้

คาถา พระสุนทรีวาณี สร้างปัญญาบารมี เกิดสติในการเรียนรู้ พระสุนทรีวาณี หรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่า นางสุนทรีวาณี เป็นเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธในประเทศไทย มีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎก...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เสียงสวดธรรมนองบาลี ไพเราะ 0

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ทำนองอินเดีย] – พระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (กงล้อแห่งธรรม) เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดประการเดียวของพระพุทธศาสนา หมายถึง การเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าในป่าสารนาถ โดยมีใจความสำคัญของพระสูตรนี้ก็คือ...

เพลงพุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 0

เพลงพุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

เพลงพุทธคยา บทสวดมนต์ลังกา ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร คือพระสูตรที่สำคัญและเป็นที่นิยมยิ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ชื่อ “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร”...

สีเสื้อมงคล ประจำวัน สีเสื้อผ้าเสริมดวง เรียกเงิน เรียกงาน 0

สีเสื้อมงคล ประจำวัน สีเสื้อผ้าเสริมดวง เรียกเงิน เรียกงาน

สีเสื้อมงคล ประจำวัน สีเสื้อผ้าเสริมดวง เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับการเริ่มต้นของคุณในแต่ละวันกับ สีเสื้อมงคล...