ขอขมากรรมและอโหสิกรรม

Happiest Minds

ขอขมากรรม และอธิษฐานจิตแก่ผู้ที่เราเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา และใจ

ขอขมากรรม และอธิษฐานจิตแก่ผู้ที่เราเคยล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ ใช้สวดพาวนาอยู่เป็นประจำเพื่อ ขอขมากรรม และอธิฐานจิตแก่ผู้ที่คุณได้เคยล่วงเกินไว้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามจากกรรมที่เคยทำไว้ทั้งในอดีตภพชาติที่แล้วหรือในชาติปัจจุบัน อธิฐานเพื่อขอขมาให้เเก่กรรมเหล่านั้นจงหลุดพ้นจากการจองเวรซึ่งกันและกัน นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (กล่าว 3 ครั้ง) สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ […]

บทแผ่เมตตา
Happiest Minds

เสียงสวดมนต์ บทแผ่เมตตา กรวดน้ำ ฟังให้เป็นประจำเพื่อหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร

เสียงสวดมนต์ บทแผ่เมตตา กรวดน้ำ ฟังให้เป็นประจำเพื่อหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร เสียงสวดมนต์ บทแผ่เมตตา กรวดน้ำ ฟังให้เป็นประจำเพื่อหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร ฟังพร้อมตั้งจิตอธิฐานพาวนาบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั่วทุกที่ทุกภพทุกชาติ จิตอันเป็นกุศลย่อมส่งผลให้เกิดบุญ   https://www.youtube.com/watch?v=K4s8NfTl8Go&t=70s บทความที่ใกล้เคียง ชุมนุมเทวดา – สวดเจ็ดตำนาน สะรัชชัง สะเสนัง บทอัญเชิญเหล่าเทพเทวดา บทสวดมนต์

Scroll to Top