คาถาพุทธบารมี ๙ จบ บทสวดมนต์ เสียงไพเราะฟังก่อนนอน นำทางสว่างให้กับชีวิต เสริมบุญบารมี

คาถาพุทธบารมี พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร...