พิจารณาสังขาร
Happiest Minds

บทสวดมนต์ พิจารณาสังขาร – สังขารคือร่างกายจิตใจ

บทสวดมนต์ พิจารณาสังขาร สัพเพ สังขารา อะนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจ , แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง , เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพ สังขารา ทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจ , แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น , มันเป็นทุกข์ทนยาก , […]