บทกรวดน้ำ อิมินา พร้อมคำแปล สวดแผ่เมตตาเเก่เจ้ากรรมนายเวรทุกรูปแบบ
Happiest Minds

บทกรวดน้ำ อิมินา พร้อมคำแปล สวดแผ่เมตตาเเก่เจ้ากรรมนายเวรทุกรูปแบบ

บทกรวดน้ำ อิมินา พร้อมคำแปล บทกรวดน้ำ อิมินา การกรวดน้ํา หลังจากที่เราได้ทำบุญแล้วถือเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกรูปแบบ เพื่อให้สิ่งต่างๆ รวมถึงดวงวิญญานได้รับผลบุญนั้นแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ภพภูมิใดก็ตาม บุญจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตหรือดวงวิญญานเหล่านั้นได้รับกรรมดีๆ นี้ที่เราตั้งใจอุทิศ กรวดน้ำ ไปให้   อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา (ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ […]