บทสวดมนต์
Happiest Minds

บทสวดมนต์ มงคลสูตร พร้อมคำเเปล

บทสวดมนต์ มงคลสูตร พร้อมคำเเปล (หันทะ มะยัง มังคะละสุตตะปาฐัง ภะณามะ เส) พะหู เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง เทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หมู่เทวดาและมนุษย์มากหลาย […]