Tagged: สวดมนต์ตอนเช้า

บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตา ให้ตัวเอง อุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร พร้อมคำอ่าน

บทแผ่เมตตา ให้ตัวเองอุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร พร้อมคำอ่าน สำหรับท่านผู้ที่สวดมนต์ บทแผ่เมตตา...

มงคลจักรวาลใหญ่

มงคลจักรวาลใหญ่ สวดสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองได้ครอบจักรวาล ทั้งการเงิน การงาน ความรัก

มงคลจักรวาลใหญ่ บทสวดมนต์ สวดสะเดาะเคราะห์ให้ตนเองได้ครอบจักรวาล ทั้งการเงิน การงาน...