Tagged: แก้กรรม หลวงพ่อจรัญ

บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตา ให้ตัวเอง อุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร พร้อมคำอ่าน

บทแผ่เมตตา ให้ตัวเองอุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร พร้อมคำอ่าน สำหรับท่านผู้ที่สวดมนต์ บทแผ่เมตตา...

บทแผ่เมตตา

เสียงสวดมนต์ บทแผ่เมตตา กรวดน้ำ ฟังให้เป็นประจำเพื่อหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร

เสียงสวดมนต์ บทแผ่เมตตา กรวดน้ำ ฟังให้เป็นประจำเพื่อหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร เสียงสวดมนต์...

อิติปิโส 108 จบ ต่อชะตา สวดเท่าอายุเพิ่มอีก 1 จบ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี

อิติปิโส 108 จบ ต่อชะตา สวดเท่าอายุเพิ่มอีก 1 จบ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี

บทสวดมนต์ อิติปิโส​ ว่ากันว่าเป็นพระคาถาป้องกันภัยอันศักดิ์สิทธิ์ ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเป็นอีกหนึ่งคาถาป้องกันภัย ช่วยต่อชะตา...