แม่กวนอิมให้พร

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌 เป็นบทสวดมนต์จีน ที่ชาวพุทธใช้สวดเพื่อสรรเสริญพระคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม เชิญรับฟังเสียงสวดทำนองไพเราะพร้อมทั้งเนื้อบาบทสวดและความหมายด้านล่างนี้
Happiest Minds

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌 เป็นบทสวดมนต์จีน ที่ชาวพุทธใช้สวดเพื่อสรรเสริญพระคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม เชิญรับฟังเสียงสวดทำนองไพเราะพร้อมทั้งเนื้อบาบทสวดและความหมายด้านล่างนี้   普門品頌 (โพวมึ้งพิน) 世 尊 妙 相 具 我 今 重 問 彼 ซือ จุน […]

Happiest Minds

บทสวดมนต์ ไต่ซือไต่ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม 观音 บูชาเสริมลาภ ให้ชีวิตราบรื่น

บทสวดมนต์ ขอพรพระแม่กวนอิม ไต่ซือไต่ปุย 观音 บูชาเสริมลาภ ให้ชีวิตราบรื่น  นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ ) นำโม ไต่ชือ ไ๋ต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ

Scroll to Top