บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ทำนองอินเดีย] - Relaxing Mode

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ทำนองอินเดีย] – พระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เสียงสวดธรรมนองบาลี ไพเราะ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 − 4 =