บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ทำนองอินเดีย] – พระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เสียงสวดธรรมนองบาลี ไพเราะ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *