บูชาพระพิฆเนศ คเณศา มนตรา เสียงสวดดั้งเดิมแบบอินเดีย

บทสวด บูชาพระพิฆเนศ เสียสวดดั้งเดิมแบบอินเดียโบราณ

 

Ganesha Mantra 

โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเดพ

กาจะนานัม ภูตะกะนาดิเสวะตัม

กะปิตะจัมปู ผะละจารุภักษะณัม

อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม

นะมามิ วิฆเนศวะระ ปาทะปังกะชัม

 

บูชาพระพิฆเนศ คเณศา มนตร

 

แปล คเณศา มนตรา บูชาพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศทรงเป็นสิ่งสูงสุด ทรงมีเศียรเป็นช้าง

ทรงมีสาวกมากมาย พระองค์ทรงโปรดผลมะขวิดและผลหว้า (บางตำราว่าผลชมพู่)

พระองค์ทรงเป็นบุตรแห่งพระแม่ปารวตี

ทรงเป็นผู้ทำลายความทุกข์ยากและความเจ็บปวด

ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการ เทพผู้ทรงมีพระบาทดั่งดอกบัว

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 

ที่มา : www.balganeshsiam.blogspot.com

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top