บทสวดมนต์สำหรับคนนอนฝันไม่ดี ฝันร้าย อาการผีอํา แก้ได้ด้วยคาถาเสกหมอน

คาถาเสกหมอน สำหรับคนนอนฝันร้าย อาการผีอํา

 

ถ้าหากคุณคือคนที่ชอบนอนฝันร้าย ฝันไม่ดี ชอบมี อาการผีอํา ขณะนอนหลับอยู่บ่อย ทำให้การหลับพักผ่อนของคุณนั้นเป็นไปได้ไม่เต็มที่ บทความนี้เรานำคาถาดีๆ มาแนะนำให้คุณได้ไปทดลองปฏิบัติตาม เผื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากอาการฝันร้ายเหล่านั้น

อาการผีอำ
www.pexels.com

 

บทสวดมนต์ก่อนนอน บรรเทา อาการผีอำ

ตั้ง นะโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คาถาชุมนุมธาตุ

“เอหิปถวีพรหมา เอหิอาโปอินทรา

เอหิเตโชนารายะ เอหิวาโยอิสรา”

 

ตั้ง ธาตุ

นะ อิ เพช คง อะระหัง สุคะโต ภะคะวา

โม ติ พุท ธะ สัง อะระหัง สุคะโต ภะคะวา

พุท ธะ อิ สะ วา สุ อะระหัง สุคะโต ภะคะวา

ธา โส มะ อะ อุ อะระหัง สุคะโค ภะคะวา

ยะ ภะ อุ อะ มะ อะระหัง สุคะโค ภะคะวา

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะมะนะ นะอะอะนะ นะอุอุนะ (อาโปธาตุ)

นะโมพุทธายะ มะพะทะนะ ภะกะสะจะ มะนะนะมะ มะอะอะมะ มะอุอุมะ (ปฐวีธาตุ)

นะโมพุทธายะ พะทะนะมะ กะสะจะภะ อะนะนะอะ อะมะมะอะ อะอุอุอะ (เตโชธาตุ)

นะโมทุทธายะ ทะนะมะพะ สะจะภะกะ อุนะนะอุ อุมะมะอุ อุอะอะอุ (วาโยธาตุ)

 

อิติปิโส ถอยหลัง

ติ วา คะ พะ โธ พุท นัง สา นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ สา มะ ธัม สะ ริ ปุ โร ตะ นุส อะ ทู กะ วิ โล โต คะ สุ โน ปัน สัม นะ ระ จะ ชา วิส โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ อะ วา คะ พะ โส ปิ ติ อิ

 

คาถาเสกหมอน

“คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณ เทพเทพาอารักษ์ ที่ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมา ปกปักษ์รักษาแห่งตัวลูก ขอจงช่วยกัน ปกป้องคุ้มครอง รักษา ขอความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า โชคลาภ สรรเสริญ สติปัญญา จงมาบังเกิดแก่ตัวลูก สิ้นกาลนานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ”

เสร็จแล้วเอามือลูบหมอน หรือตบหมอนเบาๆ แล้วกราบอีก 3 ครั้ง

 

จากที่มาว่ากันว่าคาถานี้มาจาก หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน เมื่อท่านให้ความศัทธา สิ่งที่ท่านพาวนาก็จะช่วยบรรรเทาลงได้

 

อาการผีอํา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 

ที่มา : http://lpmoon.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

รูปภาพ : www.pexels.com

Scroll to Top