ไบโพลาร์ อย่าปล่อยนาน สังเกตอาการแล้วรีบรักษา
Health

เหวี่ยงวีน “ไม่ใช่” ไบโพลาร์ สังเกตอาการแล้วรีบรักษา

เหวี่ยงวีน “ไม่ใช่” ไบโพลาร์ ไบโพลาร์ เป็นอาการทางการแพทย์ไม่ใช่ความผิด ไม่ใช่นิสัย ไม่ใช่ตัวตนของผู้ป่วย สามารถควบคุมได้ด้วยการรักษาทางการแพทย์ การยอมรับจากครอบครัว เพื่อน และตัวของผู้ป่วยเอง   รู้หรือไม่ ไบโพลาร์ ไม่ได้มีประเภทเดียว 1 Bipolar I ไบโพลาร์ประเภทที่ 1 […]