Health

12 ประโยชน์ของการดื่ม ชาเปปเปอร์มินต์ ช่วยในเรื่องนี้

12 ประโยชน์ของการดื่ม ชาเปปเปอร์มินต์ ช่วยในเรื่องดังต่อไปนี้แก่ร่างกายของคุณหากดื่มอย่างเป็นประจำ สมุนไพรตระกูลมิ้นต์ หรือ ใบสะระแหน่ เป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นสมุนไพรในการบำรุงและรักษาสุขภาพมาอย่างยาวนานและแพร่แทบทั่วทุกภูมิภาคของโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปและเอเชีย ด้วยกลิ่นหอมอันผ่อนคลายซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เปปเปอร์มินต์ หรือ ใบสะระแหน่ จึงถูกนำมาใช้ในการประกอบอาหารรวมถึงการนำมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสร้างความผ่อนคลายซึ่งนั่นก็คือชาเปปเปอร์มินต์ ที่เราทุกคนต่างรู้จักนั่นเอง นักวิจัยพบว่า ในใบสะระแหน่จะมีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยอยู่หลายชนิด เช่น เมนทอล เมนโทน และลิโมนีน ซึ่งเมนทอลมีคุณสมบัติในการทำความเย็นและสร้างกลิ่นมิ้นต์ที่ทุกคนต่างรู้จัก ชาเปปเปอร์มินต์ […]