บูชาพระพิฆเนศ คเณศา มนตร เสียงสวดดั้งเดิมแบบอินเดีย
Happiest Minds, Uncategorized

บูชาพระพิฆเนศ คเณศา มนตรา เสียงสวดดั้งเดิมแบบอินเดีย

บทสวด บูชาพระพิฆเนศ เสียสวดดั้งเดิมแบบอินเดียโบราณ   Ganesha Mantra  โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเดพ กาจะนานัม ภูตะกะนาดิเสวะตัม กะปิตะจัมปู ผะละจารุภักษะณัม อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม นะมามิ […]