ท้องอืด แน่นท้อง อย่าปล่อยทิ้งไว้อาจเสี่ยงโรคนี้

ด้วยการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ทำให้เกิดการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลา หรืออาจกินหนักในมื้อเดียว ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เกิดอาหาร ท้องอืด ท้องแน่น...