Tagged: สวดมนต์ธิเบต

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌 เป็นบทสวดมนต์จีน ที่ชาวพุทธใช้สวดเพื่อสรรเสริญพระคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม เชิญรับฟังเสียงสวดทำนองไพเราะพร้อมทั้งเนื้อบาบทสวดและความหมายด้านล่างนี้

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ปู้เหมินปิง 普門品頌 เป็นบทสวดมนต์จีน ที่ชาวพุทธใช้สวดเพื่อสรรเสริญพระคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม เชิญรับฟังเสียงสวดทำนองไพเราะพร้อมทั้งเนื้อบาบทสวดและความหมายด้านล่างนี้...

บทแผ่เมตตา

เสียงสวดมนต์ บทแผ่เมตตา กรวดน้ำ ฟังให้เป็นประจำเพื่อหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร

เสียงสวดมนต์ บทแผ่เมตตา กรวดน้ำ ฟังให้เป็นประจำเพื่อหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร เสียงสวดมนต์...

อิติปิโส 108 จบ ต่อชะตา สวดเท่าอายุเพิ่มอีก 1 จบ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี

อิติปิโส 108 จบ ต่อชะตา สวดเท่าอายุเพิ่มอีก 1 จบ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี

บทสวดมนต์ อิติปิโส​ ว่ากันว่าเป็นพระคาถาป้องกันภัยอันศักดิ์สิทธิ์ ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเป็นอีกหนึ่งคาถาป้องกันภัย ช่วยต่อชะตา...